Παύλου Μελά 45-47
Περιστέρι
121 31
Ελλάδα
210 5721285
Αποστείλετε ένα Email

LEANKO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

ΧΟΝ.ΕΜΠΡ. ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Π.ΜΕΛΑ 45-47 Τ.Κ12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ.2105721285 ΑΡ.ΓΕΜΗ 130243301000

Α.ΦΜ 800576549  ΔΟΥ Α΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ